Intărirea capacităţii de cercetare ecosistemică și biodiversitate a Universităţii Bucureşti prin e-știință și tehnologie – Lifewatch România

Cod SMIS: 126867

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti

Valoare totala proiect: 50.806.529,42 lei

Valoare totala eligibila proiect: 50.652.305,42 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 43.054.459.61 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 7.597.845,81 lei

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 0 lei

Durata proiectului: 6.11.2020-5.11.2023

*Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de UE va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro