Rezultate preconizate

Rezultat 1 Implementarea proiectului pe baza planificarii si monitorizarii tuturor parametrilor din proiect pe baza unui management al riscului planificat si controlat. Elaboarea rapoartelor tehnico- financiare periodice pe baza analizei activitatilor si rezultatelor implementarii proiectului.

Rezultat 2 Crearea si dotarea a 6 laboratoare precum si modernizarea si dotarea a altor 2 laboratoare având ca scop dezvoltarea cunoaşterii integrate si relevante asupra zonelor umede europene şi a ecosistemelor montane.

  • Laborator de monitorizare si analiză a ecosistemelor costiere si deltaice (Locatie: Sf. Gheorghe)
  • Laborator de prelevare, precondiţionare si izolare probe pentru studiul biodiversităţii şi studii ecosistemice in zone costiere si deltaice (locatie Sf. Gheorghe) creat si dotat
  • Laborator complex de analize ecologice pentru zone umede din zone inundabile (Locatie: Braila), modernizat si dotat.
  • Laborator de genetica pentru studii ecosistemice in zone umede (Braila) creat si dotat
  • Laborator de monitorizare, prelevare si analizare probe şi date geomatice pentru ecosisteme acvatice fluviale (Orşova) creat si dotat
  • Laborator de prelevare, precondiţionare si izolare probe pentru studiul biodiversităţii şi studii ecosistemice in zone acvatice fluviale (Orşova) creat si dotat
  • Laborator de prelevare, precondiţionare si izolare probe pentru studiul biodiversităţii şi studii ecosistemice in zone montane (Sinaia) modernizat si dotat.
  • Datacenter modul interfata (laboratoare virtuale) Lifewatch (Sinaia)

Rezultat 3 Creşterea capacităţii infrastructurii de a genera date, în domenii prioritare, prin dezvoltarea unei reţele de senzori la nivel naţional, capabilă sa transmită în mod continuu date privind diversitatea biologică (crearea a 3 laboratoare). -Laborator mobil de cercetari sociale -Statii complexe de monitorizare fluxuri ecologice in situ -Statii distribuite de cercetari climatice si investigarea adaptarii la modificarile climatice -Aplicatii informatice si licente pentru laboratoarele nou create si / sau modernizate.

Rezultat 4 Diseminarea rezultatelor cercetarilor si informarea publicului -Publicitatea proiectului