Scop și obiective

Scop: Dezvoltarea si modernizarea unor componente ale infrastructurii ca suport pentru activitatea de cercetare ecosistemică şi biodiversitate si pentru formarea resursei umane in cadrul Universitatii din Bucuresti in domenii conexe.

•Proiectul raspunde necesitatii alinierii tehnologice ale infrastructurilor de cercetare din Romania la cele existente pe plan European, facand parte din eforturile de coagulare a unor entitati de cercetare transfrontaliere capabile sa concentreze si sa mobilizeze eforturi materiale si umane pentru rezolvarea unor probleme de acuta stringenta (care tin de partea de management al capitalului natural spre exemplu) dar si cercetare fundamentala.

•La nivel national scopul proiectului este legat de dezvoltarea unei infrastructuri de calcul de inalta performanta impreuna cu infrastructura distribuita generatoare de date (laboratoare, module, submodule) care sa asigure integrarea, stocarea şi analizarea datelor cât şi distribuirea acestora factorilor interesaţi pentru evaluarea capitalului natural si a impactului indus asupra sistemelor socio-ecologice de catre activitatile antropice.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare parte a ERIC LIFEWATCH prin implementarea unui sistem de calcul de înaltă performanţă (HPC), ca suport al unei abordari transdisciplinare in domeniul capitalului natural si al modificarilor climatice, inclusiv al impactului indus asupra sistemelor socio-ecologice: a. dezvoltarea de facilităţi de integrare datelor generate de o reţea de senzori distribuiti (Datacenter Sinaia, inclusiv capabilitati distribuite); b. dezvoltarea de servicii pentru vizualizarea, analiza şi modelarea datelor (Datacenter Sinaia).
  2. Colocarea ( dezvoltarea de supersituri in Baltile Brailei si Delta Dunarii) ca suport pentru infrastructuri relevante (Lifewatch, ICOS, eLTER, Danubius- RI etc); a. implementarea/cuplarea elementelor infrastructurii naţionale de senzori capabili să furnizeze informaţii relevante in domeniul capitalului natural si al modificarilor climatice, inclusiv al impactului indus de aceastea asupra sistemelor socio-ecologice (statii de monitorizare si cercetari complexe);
  3. Dezvoltarea capacităţilor de cercetare cu scopul de a favoriza: a) producerea datelor şi utilizarea în comun a acestora; b) exploatarea resurselor IT şi a serviciilor în reţea; c) crearea de noi oportunităţi pentru dezvoltarea cunoaşterii la scară largă; d) accesul la colectarea datelor utilizând noi tehnologii;e) obţinerea cunoştinţelor pentru asistarea deciziilor; f) desfăşurarea programelor de instruire şi perfecţionare.